Honesty is quality

Importing-Exporting Blog

Importing-Exporting Blog

ATIGA là gì?

ATIGA là gì?

ATIGA – viết tắt của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement) được ra đời với mục đích điều chỉnh toàn bộ thương mại hàng hóa...

Details
Giấy chứng nhận HALAL là gì?

Giấy chứng nhận HALAL là gì?

Là giấy chứng nhận, xác nhận rằng sản phẩm không có các chất cấm theo yêu cầu Shari’ah Islamiah (luật Hồi giáo) và đáp ứng yêu cầu về vệ...

Details
Vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức là gì?

Khái niệm về vận tải đa phương thức đã được ra đời trong một hội nghị của Liên hiệp quốc họp tại Geneva vào ngày 24/8/1980. Hội nghĩ này đã...

Details
Chứng từ bảo hiểm lô hàng

Chứng từ bảo hiểm lô hàng

Chứng từ bảo hiểm là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm nhằm hợp thức hóa hợp đồng bảo hiểm và dùng để điều tiết quan hệ...

Details